Wanneer moet u invoerrechten betalen en hoeveel? | Kamer van Koophandel (2023)

U betaalt douanerechten over goederen die u invoert als ondernemer van buiten de EU. Het invoerrecht verschilt per product en is afhankelijk van de Taric-code van een product. Je hebt ook producten die je kunt importeren zonder invoerrechten.

In dit artikel leest u wanneer u als ondernemer importheffingen betaalt en uit welke databases u importheffingen opzoekt. Aan de hand van een voorbeeld leggen we uit hoe deze databases werken. Zo kunt u zelf het invoerbelastingtarief voor uw geïmporteerde product achterhalen. En u weet waarover u invoerbelastingen berekent.

 • Wanneer betaal je invoerrechten?
 • Hoeveel betaalt u aan invoerrechten?
 • code HS
 • taric-code
 • Zoek naar invoerrechten
 • Taric-code niet gevonden?
 • Zekerheid over juiste Taric-code
 • Importheffingen berekenen
 • Overige invoerkosten

Wanneer betaal je invoerrechten?

U betaalt invoerrechten als uw producteninvoer uit landen buiten de EUof derde landen. U bent vrijgesteld van invoerrechten als uw zending uit een derde land komt150 euroexclusief transport- en verzekeringskosten. Let op: deze vrijstelling geldt niet voor alcoholische producten, parfums en eau de toilette en tabak en tabaksproducten.

Importeert u goederen van buiten de EU met eenAangifte ten invoerBij de douane. Vaak regelt een douanevertegenwoordiger, bijvoorbeeld een douane-expediteur, dit voor u. Bij acceptatie van de invoeraangifte door de douane, adouane schulden u moet eventuele invoerrechten betalen. De douanevertegenwoordiger schiet de verschuldigde invoerrechten meestal voor.

U betaalt nooit invoerrechten als u goederen kooptinvoer uit een EU-land.

Hoeveel betaalt u aan invoerrechten?

Hoeveel invoerrechten u betaalt, verschilt per product. Hieronder vindt u de invoerbelastingtarieven voor verschillende productgroepen:

Meubilair0% t/m 5,6%
Kleren0% t/m 12%
speelgoed0% t/m 4,7%
schoenen3,5% t/m 17%
Juwelen en juwelen0% t/m 4%
laptops en tablets0%
telefoons0%
Boeken, cd's en dvd's0%

Binnen een productgroep kunnen tarieven verschillen. Zo betaal je binnen de productgroep 'speelgoed' geen invoerrechten (0%) voor elektrische speelgoedtreinen, terwijl voor teddyberen wel 4,7% invoerrechten gelden. Meestal berekent u het percentage invoerrechten op basis van de douanewaarde. Zie het onderdeelImportheffingen berekenenverderop in dit artikel.

Hoeveel invoerrechten u betaalt voor uw geïmporteerde product, hangt af van de goederencode van het product. Goederencodes worden ook wel HS-codes en Taric-codes genoemd. Deze twee codes zijn niet hetzelfde.

code HS

Koopt u goederen van leveranciers buiten de EU? Dan kom je al snel in aanraking met de term 'code HS'. HS-codes worden ook wel Harmonized System-codes genoemd. Dit zijn goederencodes die door de Werelddouaneorganisatie (WCO) worden gebruikt om goederen te classificeren. 183 landen zijn lid van de WDO en hanteren uniforme HS-codes voor producten. De HS-code staat in Nederland ook wel bekend als de GS-code: Geharmoniseerd Systeem. De HS-code van een product bestaat uit zes cijfers en vormt de basis van een langere goederencode die van land tot land verschilt. Dit betekent dat individuele landen de HS-code van een product kunnen uitbreiden met extra cijfers.

Taric-code of goederencode bij invoer

Als u een product in de EU invoert vanuit een land buiten de EU, heeft u over het algemeen een tiencijferige goederencode voor dat product nodig. De zescijferige universele HS-code wordt vervolgens uitgebreid tot vier cijfers, die per product kunnen verschillen. In de EU noemen we deze tiencijferige code ataric-codeof goederencode bij invoer. In het Engels is dit de goederencode.

Door de Taric-code op uw invoeraangifte te vermelden, weet de Douane welke producten uw invoerzending bevat en hoeveel u aan invoerrechten moet betalen.

Zoek naar invoerrechten

Taric codes bij invoer en de bijbehorende invoerrechten per product zijn te vinden in het Nederlandse douanegebruikstarief en in de Access2Markets database van de Europese Commissie. Zie uitleg hieronder.

Douanekosten

In onderstaand voorbeeld doorlopen we de Nederlandse douaneheffing om de TARIC-code en invoerbelasting te achterhalen van:

Longdrinkglazen van hard glas (geen kristal en geen glaskeramiek)

 • Ga naarDouanetarief Faciliteit (DTV)(gebruik vergoeding) van Douane.
 • Kies op het tabblad 'Nomenclatuur' voor 'Query via Nomenclatuur'.
 • Afdeling XIII bepaalt: 'Kunstwerken van steen, gips, cement, asbest, mica of soortgelijke materialen; keramische producten; glas en glaswerk (hoofdstukken 68-70)".
 • Klik op de gele map voor 'Afdeling XIII'.
 • Klik dan op de map 'Hoofdstuk 70' - Glaswerk.
 • Klik dan op de map '7013 - Glaswerk voor tafel, keuken, badkamer of kantoor, interieurdecoratie of soortgelijk gebruik'.
 • Selecteer vervolgens de map: '- andere glazen, behalve glaskeramiek'.
 • En dan de map '7013 37: -- overig'. Dit is de 6-cijferige HS-code.
 • U ziet nu de code '7013 37 10 00'. Dit is de 10-cijferige Taric-code voor lange glazen van hard glas.
 • Klik op het vergrootglas.
 • Selecteer het land waaruit u de goederen importeert en klik op 'Consult'.

In de kolom 'Meting type' vindt u de volgende omschrijvingen:

douanerechten van derde landen

Dit is de invoerbelasting die normaal gesproken van toepassing is bij het importeren van producten uit landen buiten de EU. Bij de longdrinkglazen in dit voorbeeld ziet u in de kolom 'Belasting' dat de invoerbelasting 11% is. "Derde landen douanewetgeving" is van toepassing op producten die afkomstig zijn uit landen waarmee de EU geen handelsovereenkomst heeft, zoals China en de Verenigde Staten van Amerika.

Als u bewerkte landbouwproducten invoert, kunt u landbouwbelasting betalen. In de kolom 'Belasting' vindt u dan de volgende afkortingen: EA (landbouwelement), AD S/Z (extra belasting op suiker), AD F/M (extra belasting op meel). Deze vergoedingen betaalt u op basis van het aanwezige melkvet, melkeiwit, zetmeel en suikers.

tarief voorkeuren

Ziet u een veld 'Tariefvoorkeuren'? U importeert uw product dus uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Hierdoor betaalt u meestal minder of geen invoerbelasting (zie kolom 'Belastingen'). In het voorbeeld van longdrinkglazen geldt doorgaans een vrijstelling van invoerbelasting, afhankelijk van het verdragsland. In de kolom 'Geografisch gebied' staat de naam van het verdragsland.

Let op: Sommige verdragslanden worden niet bij naam genoemd in de kolom 'Geografisch gebied'. Deze landen behoren dan tot een "groep van landen" waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten. Door op de namen van deze groepen te klikken (zoals CARIFORUM, SADC EPA, SAP, Europese Economische Ruimte, SAP+, OCT en Midden-Amerika) kun je zien welke landen erbij horen.

Om voor tariefpreferentie in aanmerking te komen, moeten producten rechtstreeks vanuit het verdragsland worden verzonden. Ook moeten de producten van preferente oorsprong zijn in het verdragsland. U kunt dit aantonen met een preferent oorsprongsdocument of verklaring (zie kolom 'Voorwaarden'). in het artikelinvoerfactuurverklaringkunt u meer lezen over de verschillende documenten en bronvermeldingen.

Wet vastgesteld door de douane-unie

uw producten importerenPeru, San Marino of Andorra? Dan vindt u voor een groot aantal producten: 'Wet vastgesteld door de douane-unie'. Met deze landen heeft de EU een douane-unie. Deze douane-unie zorgt ervoor dat je voor veel producten uit deze landen geen invoerrechten betaalt. Afkomstig uit een land betekent dat het product in dat land is geproduceerd of dat het product eerder vanuit een ander land in dat land is geïmporteerd.

(Niet) preferentieel tariefcontingent

Als u het veld "Preferentiële tariefrekening" ziet voor uw land en het importerende product, is er een verlaging van de invoerrechten van toepassing bij het importeren van een bepaalde hoeveelheid van het product in de EU. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een document of oorsprongsverklaring nodig (zie kolom 'Voorwaarden'). Zodra de hoeveelheid is bereikt (uitputting van het tariefcontingent), wordt vanaf dat moment het 'derde land douanerecht' betaald. Zie de kolom 'Bestelnummer' voor meer informatie over het quotum.

Ziet u een veld 'Geen voorkeurstariefaccount'? Dit betekent dat u in plaats van een document of oorsprongsverklaring een ander document nodig heeft om recht te hebben op de vermindering van invoerrechten (zolang u nog binnen de tariefcontingenthoeveelheid importeert). Zie de kolom 'Voorwaarden' van het document. Het kan bijvoorbeeld gaan om invoercertificaten voor bepaalde landbouwproducten of echtheidscertificaten voor ambachtelijke producten.

Definitieve antidumpingrechten en BTW bij invoer

In de kolom 'Type maatregel' staan ​​soms ook andere invoerheffingen. Bijvoorbeeld "ultieme antidumpingrechten". Dit is een extra invoerbelasting op bepaalde producten naast de invoerbelasting.

In het laatste veld van de kolom ziet u 'Factureringstarief (NLBTW)' staan. Dit is de btw die u betaalt bij invoer in Nederland. In de kolom 'Tarief' ziet u het Nederlandse btw-tarief bij invoer.

Handleiding gebruikerstarief

Er is ook eenhandmatigbeschikbaar voor douanekosten. Je zit vast? Bel dan de Douane Telefoon, 0800 01 43.

Europese Commissie Access2Markets

Naast de douaneheffing kunt u ook gebruik maken van deAccess2Markets-databasevan de Europese Commissie om de waarde van invoerrechten op uw product te achterhalen. Hoe doe je het?

 • Selecteer in het veld 'Land van' het land van waaruit de goederen worden verzonden. Selecteer in het veld 'Land naar' het importland (bijvoorbeeld Nederland).
 • Vul het veld "Productnaam of HS-code" in. De eenvoudigste manier is om de HS-code in te voeren, omdat de database niet alle productnamen herkent. De HS-code van de longdrinkglazen in ons voorbeeld is 7013 37. Klik na het invoeren van de HS-code op 'zoeken'.
 • U ziet dan code 7013 37 10 voor hardglazen bekers. Klik op deze code.
 • U bevindt zich nu in het gedeelte 'Tarieven'. Hier wordt in de kolom "Douanerechten" het algemene invoerrecht (ERGA OMNES/Derde landen douanerechten) aangegeven: 11%. Als u importeert uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft, ziet u over het algemeen een verlaging van de algemene invoerbelasting (tariefpreferenties).
 • Aan de linkerkant vindt u aanvullende informatie voor uw geïmporteerde product over:
  • Belastingen (bijv. btw bij invoer)
  • Importregelgeving (importprocedures en producteisen)
  • handelsstatistieken
  • Oorsprongsregels (alleen van toepassing op producten die u importeert uit een behandeld land. Om in aanmerking te komen voor tariefpreferentie, moet uw product voldoen aan de geldende oorsprongsregels).

Bij Access2Markets vindt u ook de invoerbelastingtarieven die gelden in landen buiten de EU. Handig als u exporteur bent en wilt weten hoeveel invoerbelasting een importeur moet betalen voor uw product. Staat het land van uw koper niet in de database van Access2Markets? raadpleeg dan deMarkttoegang kaartInternationaal Handelscentrum (ITC).

Taric-code niet gevonden?

Het vinden van de Taric-code van een product is niet altijd gemakkelijk. Dit heeft te maken met de omschrijving van de producten. je hebt hier hulp bij nodighet bepalen van de codeen de invoerbelasting? Bel dan met de Douane Telefoon 0800 01 43 of raadpleeg een andere specialist, zoals een douaneconsulent of douane-expediteur.

Zekerheid over juiste Taric-code

je kunt een gebruikenBindende Tariefinlichting (BTI)gelden voor de Nederlandse douane. Dit is een schriftelijke en bindende verklaring over de Taric-code van uw importproduct. Mondeling verstrekte informatie over de Taric-codes via de DouaneTelefoonlijn of via een adviseur of tussenpersoon is niet bindend.

Importheffingen berekenen

Moet u invoerrechten betalen voor uw product? Je berekent het dus meestal op basis van de zogenaamde douanewaarde. Douanewaarde is de waarde van goederen die aan de buitengrens van de EU worden ingevoerd. Daarom moet u naast de prijs die u voor de goederen betaalt, ook kosten opnemen, zoals transport- en verzekeringskosten tot aan de grens (of haven) van binnenkomst in de EU.

Voorbeeld
30.000 stuks gehard glas longdrinkglazen uit China:10.000 euro
Verzend- en verzekeringskosten China - EU-invoerlocatie:2.000 euro
Douanewaarde *:12.000 euro
Te betalen invoerrechten = 11% over de douanewaarde:1.320 euro

* Opmerking: er zijn verschillende manieren om dedouane waarde. U kunt bijvoorbeeld bepaalde kosten bij de douanewaarde optellen of aftrekken. Voor sommige producten is het belastbare bedrag van invoerbelasting gebaseerd op de hoeveelheid van de goederen en niet op de waarde. Voorwijnu betaalt bijvoorbeeld een bepaald bedrag in euro's per geïmporteerde hectoliter aan invoerbelasting. De hoeveelheid varieert afhankelijk van het type wijn en het alcoholgehalte per volume.

Overige invoerkosten

Naast invoerbelastingen betaalt u invoer-btw. Ook moet u rekening houden met andere inklaringskosten. Zoals kosten voor het opstellen van de invoeraangifte en kosten voor het lossen en eventuele opslag van goederen in de haven of luchthaven van aankomst (terminal handling fees). Neem contact met ons op voor informatie over deze kosten.makelaar op maatof logistiek dienstverlener.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 05/15/2023

Views: 5663

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.